โรงเรียนวัดจันทาราม

ชื่อโรงเรียน วัดจันทาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูบางหลวง
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wadjan.com1@gmail.com
เว็บไซต์ http;//www.wadjanschool.net