โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม

ชื่อโรงเรียน วัดสุวรรณจินดาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูบางหลวง
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ jeenpetch@gmail.com
เว็บไซต์ -