โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

ชื่อโรงเรียน วัดเนกขัมมาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หน้าไม้
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ putthovat@hotmail.com
เว็บไซต์ -