โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดหน้าไม้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หน้าไม้
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ namaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.namai.ac.th