โรงเรียนบ้านคลองขวางบน

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองขวางบน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลาดหลุมแก้ว
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ bk-kb_2013@hotmail.com
เว็บไซต์ -