โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว

ชื่อโรงเรียน วัดลาดหลุมแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ระแหง
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watladlumkaew@hotmail.co.th
เว็บไซต์ watladlumkaew.ac.th