โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ touchs2520@gmail.com
เว็บไซต์ www.cptw.ac.th