โรงเรียนทองพูลอุทิศ

ชื่อโรงเรียน ทองพูลอุทิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ thongpool20@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tp.siamschool.info