โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ชื่อโรงเรียน วัดมูลจินดาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงยี่โถ
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ mjschool1@hotmail.com
เว็บไซต์ watmoonjindaram.com