โรงเรียนวัดนาบุญ

ชื่อโรงเรียน วัดนาบุญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำผักกูด
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watnaboon1@yahoo.co.th
เว็บไซต์ http://www.naboon.com