โรงเรียนวัดอัยยิการาม

ชื่อโรงเรียน วัดอัยยิการาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำผักกูด
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ aiyikaram@hotmail.com
เว็บไซต์ www.aiyika.ac.th