โรงเรียนวัดอู่ข้าว

ชื่อโรงเรียน วัดอู่ข้าว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองเจ็ด
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ukhao_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.watukhao.net/