โรงเรียนวัดหว่านบุญ

ชื่อโรงเรียน วัดหว่านบุญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองหก
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ubon_d@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watwhanboon.ac.th