โรงเรียนวัดมูลเหล็ก

ชื่อโรงเรียน วัดมูลเหล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองหก
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watmoonlek6@hotmail.com
เว็บไซต์ -