โรงเรียนวัดเกิดการอุดม

ชื่อโรงเรียน วัดเกิดการอุดม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองสาม
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watkerdkanudom_shool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.kkd.ac.th