โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม

ชื่อโรงเรียน วัดกล้าชอุ่ม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองสอง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ratchaneekorn1984@hotmail.com
เว็บไซต์ -