โรงเรียนคลองสอง

ชื่อโรงเรียน คลองสอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองสอง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ks2555@hotmail.com
เว็บไซต์ www.kl2.ac.th