โรงเรียนปากคลองสอง

ชื่อโรงเรียน ปากคลองสอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองสอง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ Itthipon.is@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.Pakklongsong.ac.th