โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)

ชื่อโรงเรียน คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองห้า
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ klong5_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -