โรงเรียนบึงเขาย้อน

ชื่อโรงเรียน บึงเขาย้อน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองสี่
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ bky2552@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.by.ac.th