โรงเรียนวัดตะวันเรือง

ชื่อโรงเรียน วัดตะวันเรือง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองสี่
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ twr.school@gmail.com
เว็บไซต์ -