โรงเรียนวัดมงคลพุการาม

ชื่อโรงเรียน วัดมงคลพุการาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองสี่
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ yupin_2502@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -