โรงเรียนวันครู 2502

ชื่อโรงเรียน วันครู 2502
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wankru2502-ptt1@gmail.com
เว็บไซต์ http://wankru-2502.com/