โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

ชื่อโรงเรียน วัดคุณหญิงส้มจีน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ Watkhunyingsomjean@hotmail.com
เว็บไซต์ www.w-sjm.ob.tc