โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

ชื่อโรงเรียน วัดบางกุฎีทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางกะดี
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ bkd@bangkudee.net
เว็บไซต์ http://www.bangkudee.net