โรงเรียนวัดนาวง

ชื่อโรงเรียน วัดนาวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หลักหก
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watnawong.school2481@gmail.com
เว็บไซต์ www.nawong.ac.th