โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

ชื่อโรงเรียน วัดหงส์ปทุมาวาส
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางปรอก
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wathong_13@hotmail.com
เว็บไซต์ wathong.ac.th