โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา

ชื่อโรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาทํา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางหลวง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watrad-ptt1@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -