โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า

ชื่อโรงเรียน วัดไพร่ฟ้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางเดื่อ
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watpraifaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watpraifaschool.ac.th