โรงเรียนวัดเปรมประชากร

ชื่อโรงเรียน วัดเปรมประชากร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางพูน
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ pram_school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pramschool.ac.th