โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สวนพริกไทย
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.chorsor.ac.th/