โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน

ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์เลื่อน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านกระแชง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tippawan_juk@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.watpholeuns.thmy.com