โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ชื่อโรงเรียน วัดเวฬุวัน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางพูด
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wrw.ptt1@gmail.com
เว็บไซต์ -