โรงเรียนวัดดาวเรือง

ชื่อโรงเรียน วัดดาวเรือง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางพูด
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wdr.ptt1@gmail.com
เว็บไซต์ www.wdrschool.com