โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

ชื่อโรงเรียน วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านกลาง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ kaewmaneek@yahoo.com
เว็บไซต์ www.watbotschool.net