โรงเรียนวัดเทียนถวาย

ชื่อโรงเรียน วัดเทียนถวาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านใหม่
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wattientawai@hotmail.com
เว็บไซต์ -