โรงเรียนวัดบางเดื่อ

ชื่อโรงเรียน วัดบางเดื่อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางเดื่อ
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ bangdeur@hotmail.com
เว็บไซต์ -