โรงเรียนวัดบางคูวัด

ชื่อโรงเรียน วัดบางคูวัด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางคูวัด
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ bangkuwat55_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.bangkuwat.ac.th