โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ชื่อโรงเรียน รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล น้ำก่ำ
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -