โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า

ชื่อโรงเรียน รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล นาหว้า
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -