โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)

ชื่อโรงเรียน รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล อาจสามารถ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -