โรงเรียนรร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล หนองญาติ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -