โรงเรียนรร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -