โรงเรียนรร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -