โรงเรียนรร.บัวงามวิทยา

ชื่อโรงเรียน รร.บัวงามวิทยา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล บัวงาม
เขต/อำเภอ เดชอุดม
จังหวัด อุบลราชธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -