โรงเรียนรร.บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน

ชื่อโรงเรียน รร.บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ผักแพว
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -