โรงเรียนรร.เทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่)

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่)
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ห้วยทับทัน
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -