โรงเรียนรร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล โพธิ์
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -