โรงเรียนรร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล หนองครก
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -