โรงเรียนรร.เทศบาล 4 บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 4 บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล หญ้าปล้อง
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -